Welkom bij het Beste Alternatief.

'Het Beste Alternatief' is een verzamelnaam voor de praktijk waar diverse Reiki-Masters behandelingen geven, waar Regressie- sessies plaatsvinden, psychotherapie wordt gegeven en de revolutionaire NES-therapie een plaats heeft gekregen.

Reiki cursussen
Elk jaar worden er in de praktijk aan de Dubbelsteynlaan-West 45a in Dordrecht Reiki cursussen gegeven, eerste graad, tweede graad, of Master-opleidingen.
Informatie en aanmeldingen via 078 - 616 03 21.

* Reiki oefenavonden : iedere derde woensdagavond van de maand vanaf 19.15 uur.
  (Kosten: € 2,50 per persoon) 

* Verdiepingsavonden voor mensen die Reiki 1 en 2 geïnitieerd zijn en daarnaast in het verleden
   minimaal 5  blokken " Awakening Your Lightbody "  hebben afgerond:
  Dinsdagavond vanaf 19.30 uur:
  25-10-2016 , 13-12-2016